Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 59/2021 z dnia 29 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10848_L210_Lubowo_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działek nr 382/19 i 382/20 (przed podziałem działka nr 382/18) obręb 0079 Łubowo, gmina Borne Sulinowo…

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Print Friendly, PDF & Email