Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”.

Najważniejsze informacje o Projekcie:
Projekt realizowany jest do 30.09.2022 roku.
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub .bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, emerytów, osób pokontraktowvch . posiadających miejsce
zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w wieku 30 lat i więcej.

W ramach projektu gwarantujemy bezpłatnie: uzyskanie IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia na prawo jazdy, kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kurs instruktorsko-metodyczny (instruktor – wykładowca), egzaminy państwowe, materiały szkoleniowe.

4. Najbliższe termin rekrutacji:
01.09.2021 – 30.09.2021 (25 os.)
01.10.2021 – 31.12.2021 (25 os.)
01.01.2022 – 31.03.2022 (25 os.)
01.04.2022 – 30.06.2022 {25 os.J
01.07.2022 – 30.09.2022 (30 os.)…

Pełna informacja: 20211025_140619439 25 10 25 2021 14-06-27.509

Kontakt: CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI
Al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin
tel/fax.: 91 812 15 15
www.igielski.com.pl

Print Friendly, PDF & Email