Kursy językowe

Kursy językowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Niepubliczną placówką edukacyjną CNJA Edukacja – Kraków zaprasza do udziału w naborze uczestników bezpłatnych kursów językowych: 60 i 120 godzin z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.

Preferowani uczestnicy: osoby defaworyzowane tj. osoby w wieku +50 , osoby niepełnosprawne, wykształcenie podstawowe lub średnie oraz pozostałe osoby w wieku +25 lat .

Projekt wyklucza: osoby prowadzące działalność rolniczą (KRUS) oraz osoby prowadzące inną działalność gospodarczą.

Dla grup zaawansowanych (od poziomu A2) – kurs może zawierać zagadnienia branżowe – wg. zainteresowań grupy.
Bezpłatne materiały szkoleniowe – podręczniki z CD, zeszyty ćwiczeń, itp.

W załączeniu plakat oraz ankieta rekrutacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie skanu na adres: biuro@lgd.szczecinek.pl lub dostarczenie do biura LGD.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: LGD POJEZIERZE RAZEM, tel. 94 37 292 63.

Ankieta rekrutacyjna

Print Friendly, PDF & Email