Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Ogłoszenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo.

Z projektem zmiany studium i prognozą można się zapoznać w dniach od 24 września 2021 r. do 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo w pokoju nr 21 w godz. od 7:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w sali narad o godzinie 10:00.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=26015 tytuł dokumentu: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo”…

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Print Friendly, PDF & Email