KGW w Łubowie ze wsparciem z Mikrodotacji

KGW w Łubowie ze wsparciem z Mikrodotacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie uzyskało wsparcie finansowe w ramach projektu “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

KGW w Łubowie będzie realizowało projekt pt.: „Aktywnie i lokalnie – dla rozwoju KGW w Łubowie”. Szczegóły działań Koło będzie prezentowało już wkrótce, sam projekt zakłada doposażenie organizacji w niezbędne sprzęty oraz integrację międzyludzką. W ten sposób Panie będą mogły realizować cele statutowe KGW i w ciekawy sposób reprezentować swoją działalność wśród lokalnej społeczności.

Mikrodotacje to wsparcie finansowe w wysokości do 5.000 zł, udzielane w konkursie ofert, dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Tekst: Małgorzata Siluk

Print Friendly, PDF & Email