Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Krągi na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wsparcie imprezy charytatywnej „Dla Ireny””

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 1 września 2021 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Krągi strona

Print Friendly, PDF & Email