Ulica Lipowa w Bornem Sulinowie zmienia swój wizerunek

Ulica Lipowa w Bornem Sulinowie zmienia swój wizerunek

Trwają prace mające na celu gruntowną modernizację drogi gminnej nr 394010Z – ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie.

Droga jest przebudowywana na odcinku 0,204 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Magnoliową w zakresie pasa drogowego ul. Lipowej, tj. dz. nr 4/2 w obr. Borne 07.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga publiczna gminna klasy D- dojazdowa, kat. KR-1, 1-jezdniowa, 2-pasmowa o szer. 5,5 m, z chodnikiem dł. 169,75 m po lewej stronie i progiem zwalniającym.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewni spójność i jednorodność sieci dróg publicznych oraz zwiększy dostępność komunikacyjną instytucji publicznych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie.

Wartość zadania wynosi 623.718,70 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br.

Projekt dofinansowany kwotą 311.789,43 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ul. Lipowa przed remontem:

Ul. Lipowa w trakcie prac remontowych:

Print Friendly, PDF & Email