INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Borne Sulinowo zamierza przystąpić do programu.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Borne Sulinowo winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na druku zamieszczonym w załączniku.

Sposób składania informacji: Urząd Miejski Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo w Biurze Obsługi Interesanta, pocztą na wskazany wyżej adres lub elektronicznie na adres: odpady@bornesulinowo.pl .

Termin składania informacji: do dnia 20.08.2021 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione do składanego przez Gminę wniosku.

INFORMACJA O ILOŚCI ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO:

INFORMACJA O ILOŚCI ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O ILOŚCI ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

Print Friendly, PDF & Email