Oferta Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „Pomost” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wakacyjny wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”.

Oferta Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „Pomost” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wakacyjny wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 28 lipca 2021 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych Pomost 

 

Print Friendly, PDF & Email