Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów

W dn. 5 lipca burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, podpisała w obecności członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Wziątka, umowy o dofinansowanie projektów pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Borne Sulinowo” i „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie”.

Pierwsze zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 62.790,00 zł. Drugi projekt otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Borne Sulinowo” w 7 lokalach mieszkalnych na terenie gminy Borne Sulinowo nastąpi wymiana źródła ciepła opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2022.

Natomiast zadanie pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie” zrealizowane zostanie poprzez zakup i montaż dwóch profesjonalnych bramek piłkarskich oraz częściową wymianę oświetlenia boiska.

Print Friendly, PDF & Email