Absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa

1 lipca odbyła się 33. sesja, w trakcie której Rada Miejska w Bornem Sulinowie pozytywnie oceniła pracę Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej dotyczącą gospodarowania finansami publicznymi. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok. Następnie uchwałą Nr XXXIII/469/2021 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa, radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok.

Po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXIII/470/2021, tym samym udzielając Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok.

Print Friendly, PDF & Email