Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowoi „Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2015-2020”. Wykonawcą powyższych dokumentów jest firma Grupa CDE Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów.

Działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwiają poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany Plan pozwoli podnieść szanse Gminie i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, przekazujemy Państwu ankietę z prośba o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najszybciej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Borne Sulinowo w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Ankietę można pobrać poniżej i wypełnić. Prosimy uzupełnić szare pola odpowiednimi danymi, a w miejscach do wyboru tak/nie należy wstawić znak „X” we właściwej rubryce.

Ankieta powinna zawierać dane za rok 2019.

Ankieta mieszkańcy

Ankieta przedsiębiorcy

Ankieta dostępna jest także w formie online za pomocą linku:

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail: srodowisko@bornesulinowo.pl oraz k.krzoski@energiadlamiast.pl. Ponadto ankietę można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie lub przez sołtysa.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 08.02.2021r.

Kontakt z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: k.krzoski@energiadlamiast.pl lub pod nr tel.: 662 239 612.

Print Friendly, PDF & Email