Dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

Dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na LGD->>>

 

Print Friendly, PDF & Email