Ostatnie 4 wolne miejsca na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ostatnie 4 wolne miejsca na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia harmonogram Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” w Gminie Borne Sulinowo.

Kurs odbywa się w Budynku Kulturalno – Oświatowym przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie w następujących terminach:

Kurs trwa 66 godzin zajęć dydaktycznych, w tym co najmniej 41 godzin jest praktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc (więcej informacji o Wykonawcy na stronie: www.mimed.pl i facebook.com/ratownikmimed).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób do 25 roku życia i osób powyżej 50 roku życia. Ponadto, udział w szkoleniu może wziąć każdy, ale w szczególności zapraszamy pracowników instytucji (w tym szkół), studentów, uczniów, członków stowarzyszeń OSP i osoby bezrobotne.

Celem operacji jest realizacja działań integrujących, aktywizujących i edukacyjnych dla lokalnej społeczności poprzez odbycie szkolenia – Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Efektem będzie pozyskanie umiejętności, wiedzy, a także zdobycie uprawnień na podstawie wydanych zaświadczeń po odbytym Egzaminie Państwowym i uzyskanie tytułu Ratownika. Prezentacja nabytych umiejętności i wiedzy kursantów odbędzie się w trakcie Pokazu Pierwszej Pomocy (przy pomocy zakupionego sprzętu szkoleniowego) dla mieszkańców z terenu Powiatu Szczecineckiego .

Zgłoszenia: 94 37 34 160, projekty@bornesulinowo.pl

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email