Infrastruktura kajakowa w budowie!

Infrastruktura kajakowa w budowie!

W gminie Borne Sulinowo znajdują się tereny o niezwykłym potencjale turystycznym. Wyjątkowe krajobrazy, liczne jeziora, bajecznie piękna rzeka Piława, tajemnicze miasto Borne Sulinowo – to przesłanki skłaniające do częstego podejmowania tematu związanego z rozwojem turystyki na naszym terenie. Potrzeb w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jest u nas bardzo wiele, ale w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o współfinansowaniu inwestycji, jaką jest „Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą”. Turystyka kajakowa przeżywa u nas swój renesans. Któż z nas nie skorzystał z tego rodzaju aktywności? Dlatego chcemy wypromować produkt turystyczny na miarę czasów – nowoczesny, ciekawy, konkurencyjny i przede wszystkim przyciągający turystów.

Turystyczna inwestycja obejmie budowę przystani kajakowych w Bornem Sulinowie i w pobliżu miejscowości Liszkowo. W Bornem Sulinowie zdemontowany zostanie istniejący pomost (tzw. „duży pomost”), w miejsce którego wybudowany zostanie nowy – rekreacyjno-cumowniczy. Bardzo ciekawymi elementami tej inwestycji będą: hangar do przechowywania kajaków (na ok. 40 szt. kajaków) i budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdą się m.in. pomieszczania higieniczno–sanitarne (natryski, WC). Budynek usytuowany zostanie na terenie istniejącego w Bornem Sulinowie pola biwakowego. W pobliżu nie zabraknie obiektów małej architektury typu: altany, ławostoły, stojaki rowerowe, drewniane leżaki, tablice informacyjne. Natomiast na działkach w pobliżu Liszkowa wybudowany zostanie pomost rekreacyjno–cumowniczy. Na pomoście powstanie altanka. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą pojawią się oznakowania wodne i tablice informacyjne.

Poprzez budowę infrastruktury kajakowej pragniemy wykorzystać to, co mamy turystycznie najcenniejszego – potencjał naszych lokalnych akwenów. Będziemy dążyć do tego, aby tak ważna aktywność, jaką jest szybko rozwijająca się w Polsce turystyka kajakowa, była u nas nowoczesna, dobrze zorganizowana i przede wszystkim bezpieczna.

Całkowita wartość projektu: 2.492.410,50 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 1.271.150,72 zł
Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

 

M.T.J.

Print Friendly, PDF & Email