Zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą

Zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pragnie przekazać Państwu informacje nt. postępu prac nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowało, że od 1 czerwca 2020 zostanie uruchomiona specjalna aplikacja ePUAP, w której sami rolnicy będą elektronicznie, bezpośrednio do wskazanego serwera zgłaszać klęskę suszy i aktualizować swoje dane.
Na podstawie tak przesłanych danych, protokół zostanie automatycznie wygenerowany i przesłany do Wojewody.
Zależnie od tego czy, na poszczególnych działkach rolnych System Monitoringu Suszy ją potwierdzi (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) nadal będzie oceniał zagrożenie wystąpienia suszy dla poszczególnych upraw polowych), Wojewoda zatwierdza protokół, lub nie.

Zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą

Print Friendly, PDF & Email