REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012 W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO Covid -19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012 W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO Covid -19

Opierając się na wytycznych ze strony rządowej www.gov.pl w trakcie zajęć obwiązywać będą następujące zasady bezpieczeństwa…

Nowy Regulamin

Print Friendly, PDF & Email