Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2020.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży i dorosłych) – nabór wniosków od 01.06.2020 r.,
  • kultura i historia (konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” , który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych) – nabór wniosków od 31.07.2020 r.,
  • edukacja (konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży) – nabór wniosków od 15.09.2020 r… Więcej->>>
Print Friendly, PDF & Email