Stypendia sportowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2019

Stypendia sportowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2019

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2019 r.
przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Stypendia-sportowe-za-2019

Print Friendly, PDF & Email