OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym –  2 typ projektu, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Ogłoszenie

Print Friendly, PDF & Email