Podsumowanie akcji szycia maseczek

Podsumowanie akcji szycia maseczek

Od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii minęło wiele trudnych dla nas wszystkich tygodni… pełnych pytań bez odpowiedzi, obaw i strachu o swoje zdrowie i bliskich nam osób, o pracę, finanse i o to, jak koronawirusowa rzeczywistość zmieni nasz świat. Obecnie doświadczamy wielu skrajnych emocji, takich które czasem wyłączają nasze pozytywne i racjonalne myślenie, ale też tych, które włączają piękne uczucia – nadzieję na lepsze jutro i wiarę w dobroć i życzliwość.

A tej tak pożądanej w obecnej sytuacji dobroci i życzliwości ze strony mieszkańców gminy Borne Sulinowo na co dzień doświadczamy bardzo dużo. Na tę chwilę chciałabym wspomnieć o akcji, która wzbudziła najwięcej emocji, w którą zaangażowanych było dziesiątki osób, a efekty społecznego działania odczuli prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Akcja „Gmina Borne Sulinowo szyje maseczki”… „pospolite ruszenie” dobrych ludzi, którzy w stosunkowo krótkim czacie „obdarowali” naszą społeczność tysiącami uszytych maseczek, a było ich ponad 11 tysięcy. O tym jak duże i trudne było to przedsięwzięcie dowiadywali się Państwo z publikowanych na facebooku postów.

Dziś pragnę z całego serca podziękować wszystkim ludziom, którzy poświęcili setki godzin wyłącznie po to, abyśmy poczuli się bezpiecznie. Drugi rok mojej kadencji jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale ani przez chwilę nie zwątpiłam, że stanęłam na czele wyjątkowej społeczności, która w kryzysowych sytuacjach jednoczy się jak nikt inny.

Ze względu na to, że Urząd przede wszystkim pełnił rolę polegającą na wsparciu finansowym akcji i zajmował się dystrybucją „ochronek” wśród mieszkańców Bornego Sulinowa, nie chcąc nikogo pominąć, skorzystam z informacji (listy imion i nazwisk) udostępnionej na fb przez koordynatora całego przedsięwzięcia, panią Barbarę Krosman, która niestrudzenie, od rana do wieczora, w dni robocze i weekendy, kontaktowała się z dziesiątkami osób szyjących i wspomagających przedsięwzięcie… i również podziękuję:

Paniom i Panom: Barbarze Krosman, Ewie Matysiak, Katarzynie Kowalczyk, Irenie Fiurst – Stecenko, Marcinowi Fiurst, Krzysztofowi Olkowskiemu, Joannie Zblewskiej, Szymonowi Niewierowskiemu, Klaudii Madej, Longinie Malinowski, Lucy Von Schickedantz, Jerzemu Gierczakowskiemu, Edwardowi Karmazynowi, Lonii Szpiech, Justynie Lawranz, Kamili Machalskiej, Marzenie Kuźniarskiej, Stanisławie Szewczyk, Irenie Szewczyk, Krystynie Solskiej, Darii Piska, Radosławowi Piska, Monice Jabłońskiej-Poczobut, Izabeli Pietrzak, Marzenie Tchórzewskiej, Edycie Mech, Magdalenie Papierkiewicz, Annie Kukuła, Annie Dąbskiej, Annie Smołucha, Teresie Przybyś, Annie Kowalskiej, Agnieszce Śmiałkowskiej, Annie Białkowskiej, Natalii Góra-Kaczmarek, Monice Falkowskiej, Magdalenie Bugiel, Hannie Drzewieckiej, Anetcie Chołody, Małgorzacie Siluk, Annie Kasperek, Jolancie Tepurskiej – Falkowskiej, Marioli Siniarskiej, Beacie Goljasz, Hance Pastuszak, Dominice Płas, Jolancie Zalewskiej, Agnieszce Sosnowskiej, Agnieszce Lewickiej, Alinie Stupak, Bogumile Pożoga, Justynie Gawrych, Annie Kaniudze, Elżbiecie Niepelt, Barbarze Kurz, Annie Malarskiej, Arkadiuszowi Malarskiemu, Annie Kozakiewicz, Darii Zalewskiej, Magdalenie Hrycaj, Zofii Malarskiej, Teresie Wachowicz, Annie Lipieckiej, Annie Kowalskiej, Mirosławowi Pokarowskiemu, kierownikowi Renacie Tomczyk i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, dyrektorowi Paulinie Undrych-Matkowskiej i pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji, pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej – filia w Radaczu i pracownikom Urzędu Miejskiego.

Za pomoc w dystrybucji maseczek bardzo dziękuję zarządom wspólnot mieszkaniowych, sołtysom wszystkich naszych sołectw i wolontariuszom.

Słowa wdzięczności kieruję również do indywidualnych sponsorów, pracowników, członków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej: Lokalnej Grupy Działania „POJEZIERZE RAZEM”, Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo, Stowarzyszenia Silnowo 2020, Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży ,,Pomost”, Fundacji Nauka dla Środowiska, Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie oraz Spółdzielni Socjalnych – „Dom i Ogród” z Silnowa i „Grupa Budowlana” z Juchowa.

„Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie – ono musi głaskać inne brzegi i nawadniać inne ziemie”(Michael Quoist).
Te słowa pięknie wpisują się w dobro, które czynią nasi mieszkańcy.

Dziękuję.

Burmistrz Bornego Sulinowa
Dorota Chrzanowska

Print Friendly, PDF & Email