„Zdalna Szkoła” – laptopy dla uczniów

„Zdalna Szkoła” – laptopy dla uczniów

Pragniemy poinformować, iż Gmina Borne Sulinowo w ramach grantu „Zdalna Szkoła” otrzyma 60 tys. złotych na sfinansowanie zakupu laptopów. Sprzęt ten zostanie użyczony uczniom, którzy nie posiadają możliwości realizacji zdalnego uczenia się.

Warto przypomnieć, że wraz z zawieszeniem zajęć w szkołach wdrażany jest system zdalnego nauczania. Niestety wielu uczniów nie posiada własnych urządzeń, dzięki którym mogliby uczyć się. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej, uruchomiło program „Zdalna Szkoła”, który adresowany jest do gmin i powiatów na terenie całego kraju.

Dzięki temu już wkrótce większość uczniów, którzy do tej pory nie mieli możliwości kontaktowania się z nauczycielami przy pomocy Internetu, będzie mogła bez przeszkód realizować podstawę programową.

Kwota grantu, która dla Gminy Borne Sulinowo wynosi 60 tys. złotych nie wystarczy, aby zaspokoić wszystkie zgłaszane przez szkoły potrzeby. Najprawdopodobniej uda się zakupić 46 laptopów, co stanowi ok. 70% rzeczywistego zapotrzebowania.

Kiedy uczniowie powrócą do szkół i będą realizować naukę w klasyczny sposób, sprzęt pozostanie w dyspozycji szkół, a tym samym przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email