Opis działań podejmowanych w Gminie Borne Sulinowo w obliczu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2

Opis działań podejmowanych w Gminie Borne Sulinowo w obliczu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2

Szanowni Państwo!
Przedstawiam Państwu opis działań podejmowanych w Gminie Borne Sulinowo w obliczu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2.

Od 12 marca 2020 r. – kiedy Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stan zagrożenia epidemicznego – obserwujemy radykalne zmiany jeśli chodzi o sytuację milionów Polaków, w tym także mieszkańców gminy Borne Sulinowo. Zamknięto szkoły, przedszkola, instytucje kultury. Wprowadzono wiele obostrzeń, które mają na celu zatrzymanie epidemii koronawirusa.

Wszyscy, w tym także urzędnicy, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Na plan dalszy zeszły kwestie, które nie dotyczą ochrony zdrowia i życia mieszkańców. W tej chwili priorytetem jest bezpieczeństwo nas wszystkich.

W obliczu walki z wrogiem, który jest niewidoczny i przez to często niedoceniany, a czasami niestety ignorowany, musieliśmy podjąć wiele decyzji, które są istotne dla nas wszystkich.
Jedną z pierwszych było przekazanie 20 tys. złotych dla szpitala w Szczecinku na zakup sprzętu ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu medycznego.

Korzystając z okazji chcielibyśmy wyrazić ogromne podziękowanie i uznanie dla pracy tych wszystkich, którzy z narażeniem własnego życia niosą pomoc chorym. Słowa te kierujemy do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz salowych, ponieważ każda z tych osób w równej części bierze na siebie brzemię odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka.

Służby oraz instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy mieszkańcom naszej gminy borykały się z problemami w dostępie do materiałów ochrony osobistej. W związku z tym dla osób wykonujących określone zadania w terenie, ze środków Urzędu zakupiono maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, specjalistyczne kombinezony wraz z wyposażeniem. Sprzęt ten trafił między innymi do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Ośrodków Zdrowia, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.

Środowiskowy Dom Samopomocy od 20 marca br. zajął się szyciem maseczek ochronnych, które następnie przekazuje wg zgłaszanych potrzeb pracownikom sklepów na terenie Bornego Sulinowa, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej czy Straży Miejskiej.

Warto zaznaczyć, że wielu mieszkańców Bornego Sulinowa nieodpłatnie dostarcza tkaniny na maseczki. Jesteśmy wdzięczni za ten poruszający odruch serca.
W walce z koronawirusem postanowił wesprzeć nas Pan Robert Półtorak. Z wykorzystaniem drukarki 3D wykonał 43 przyłbice ochronne, które przekażemy odpowiednim służbom oraz pracownikom sklepów. Serdecznie dziękujemy!

Gmina Borne Sulinowo uruchomiła usługę „Zakupy dla seniorów”. To wsparcie adresowane jest do osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Pomoc obejmuje zakup leków, żywności oraz środków czystości. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod numerem telefonu 882-843-407. Do godziny 19:00 w dni robocze pracownicy MGOPS pełnią dyżury, w czasie których podopieczni oraz inne potrzebujące wsparcia osoby, mogą zgłaszać swoje potrzeby.

W ostatnim czasie z niezwykle cenną inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Przedstawiciele tej organizacji wspólnie z MGOPS dostarczają osobom poddanym kwarantannie paczki żywnościowe lub gotowe posiłki. W ramach zawartego porozumienia między obiema instytucjami możliwe będzie dostarczanie żywności także osobom niepoddanym kwarantannie, które ze względu na wiek, samotność lub niepełnosprawność nie mają możliwości samodzielnego zrobienia zakupów. Stowarzyszenie przekazało do ZOZ, Policji, Straży Miejskiej oraz dla pogotowia ratunkowego w Szczecinku maseczki, rękawice i kombinezony ochronne. Ogromne podziękowania za zaangażowanie!

Warto zaznaczyć, że zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od dnia 13 marca 2020 roku od godziny 8:00 w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie rozwinięto stanowisko Stałego Dyżuru oraz przystąpiono do pełnienia dyżurów:
1. W okresie od 13 do 16 marca 2020r. dyżury pełniono w budynku UM w godzinach urzędowania, w pozostałych godzinach stały dyżur realizowano poza siedzibą Urzędu przez osoby będące w dyspozycji do działania (kontakt telefoniczny z dostępem do poczty elektronicznej).
2. W okresie od 17 marca do 30 marca 2020r. stały dyżur pełniono całodobowo w budynku UM w systemie trzyzmianowym.
3. Od 31 marca 2020 r. w związku z przejściem w UM w Bornem Sulinowie na pracę w systemie rotacyjnym dyżury będą pełnione w systemie trzyzmianowy całodobowym, pierwsza zmiana od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz druga zmiana od godz. 15:00 do 20:00 w budynku UM. Od Godziny 20:00 do godz. 7:00 dyżur realizowany będzie poza siedzibą urzędu przez osoby będące w dyspozycji do działania (kontakt telefoniczny z dostępem do poczty elektronicznej).

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach z wieloma problemami dotyczącymi zdalnego nauczania stykają się dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale także uczniowie i rodzice. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla wszystkich ogromny wysiłek, ponieważ nikt do tej pory nie musiał prowadzić zajęć w takich warunkach. Sytuacja jest wyjątkowa i w związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich stron, które są zaangażowane w proces edukacji, o wzajemne zrozumienie i szacunek. Ze swojej strony deklarujemy, iż wystąpimy z wnioskiem o dotację na zakup sprzętu komputerowego do szkół. W tej chwili szacujemy, że będziemy potrzebowali ok. 65 sztuk, by zapewnić wszystkim uczniom dostęp do zdalnej nauki.

Szanowni Państwo, sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga od nas nadzwyczajnych działań. Starajmy się przede wszystkim zachować spokój. Bardzo proszę o przestrzeganie zasad dotyczących kwarantanny oraz nieprzemieszczania się, jeśli to nie jest to związane z wykonywaną pracą, zakupami, bądź innymi ważnymi potrzebami bytowymi.
Starajmy się, aby dzieci pozostawały w domu, nie gromadźmy się przy sklepie, przy poczcie, na skwerach pod blokami czy w innych tego typu miejscach. Załatwiajmy sprawy zdalnie wykorzystując do tego celu komputer lub telefon. Nie wyjeżdżajmy na weekendy do domków letniskowych, bo to stanowi realne zagrożenie dla osób, z którymi możemy się zetknąć. Niestety, ostatnie dni nie napawają optymizmem. Obserwujemy duży ruch w miejscowościach położonych nad jeziorami. To nie jest rozsądne, ponieważ narażone zostaje zdrowie i życie wielu osób!

Zwracam się do Państwa jeszcze raz z apelem:
pozostańmy w domach!

Stosujmy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a być może uda nam się zapobiec wielu nieszczęściom!

Dorota Chrzanowska
Burmistrz Bornego Sulinowa

 

Print Friendly, PDF & Email