Dodatkowe działania zapobiegające sytuacjom gromadzenia się osób w Urzędzie Miejskim

Dodatkowe działania zapobiegające sytuacjom gromadzenia się osób w Urzędzie Miejskim

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Burmistrz Bornego Sulinowa wprowadza z dniem 26 marca 2020 r. do odwołania dodatkowe działania zapobiegające sytuacjom gromadzenia się osób w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie:

1. Od 26 marca 2020 r. do odwołania zostaje wprowadzony całkowity zakaz przebywania interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem tel. 94 37 34 125 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@bornesulinowo.pl.

2. Wszystkie pisma w wersji papierowej można przekazywać osobiście do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się w bocznym wejściu do Urzędu (od strony al. Niepodległości).

3. Rejestracja aktów zgonu następuje po wcześniejszym kontakcie z USC pod numerem tel. 94 373 41 22, lub mailowo usc@bornesulinowo.pl.

4. Od 30 marca 2020 r. wprowadzony zostaje rotacyjny system pracy pracowników Urzędu. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania Gminy w przypadku ewentualnego występowania zakażeń na naszym terenie i wprowadzania kolejnych zaleceń sanitarnych.

 

Print Friendly, PDF & Email