Kierowcy będą mieć 180 dni na rejestrację pojazdu!

Kierowcy będą mieć 180 dni na rejestrację pojazdu!

Starosta Krzysztof Lis wystąpił z wnioskiem do wojewody o zaniechanie kar z tytułu niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Więcej>>>

Print Friendly, PDF & Email