Kwarantanna – przydatne informacje

Kwarantanna – przydatne informacje

Kto i na jakich zasadach powinien być poddany kwarantannie? Definicja: Kwarantanna –  jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kto jest zobowiązany do obycia kwarantanny?

Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby z otoczenia domowego Polaków, którzy od niedzieli (15 marca 2020 r.) wracają do kraju i są objęci kwarantanną.

Wyjątek stanowią osoby z najbliższego otoczenia kwarantannowanego w sytuacji, kiedy wystąpią u niego objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem i jest on w trakcie oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego:

a) jeśli kwarantannowany otrzyma wynik ujemny – może zostać zwolniony z odbywania kwarantanny;
b) jeśli kwarantannowany otrzyma wynik dodatni – będzie hospitalizowany albo izolowany w warunkach domowych.

W przypadku osób, które wróciły do kraju przed 15.03.2020 r. nie stosuje się kwarantanny z mocy §  2.  pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Osoby te podlegają kwarantannie na dotychczas obowiązujących zasadach tj. decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Print Friendly, PDF & Email