Polska Cyfrowa – światłowody na terenie gminy Borne Sulinowo

Polska Cyfrowa – światłowody na terenie gminy Borne Sulinowo

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dofinansowanego z Funduszów Unii Europejskiej mającego na celu budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach wykluczonych cyfrowo, operator ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie realizować będzie budowę sieci światłowodowej na terenie Powiatu Szczecineckiego. W gminie Borne Sulinowo inwestycja obejmie miejscowości: Kolanowo, Kiełpino, Dąbie, Kłosówko, Juchowo i Kądzielna.

Wykonanie inwestycji stworzy możliwość podłączenia Państwa gospodarstw domowych do nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej bardzo szybki dostęp do Internetu, telewizji oraz telefonu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Sieć budowana będzie w pasach drogowych dróg publicznych z indywidualnym doprowadzeniem przyłączy do budynków mieszkalnych. W przypadku budynków jedno oraz dwurodzinnych zapas kabla pozostawiony zostanie przy granicy Państwa działki umożliwiając przyłączenie Państwa domu.

W sytuacji gdy mieszkają Państwo w budynku wielorodzinnym, w którym liczba mieszkań wynosi trzy lub więcej – Orange Polska przed podłączeniem budynku musi uzyskać zgodę jego mieszkańców na przyłączenie. Zgoda ta dotyczy przyłączenia budynku do sieci, a nie konkretnego lokalu mieszkalnego. W najbliższych tygodniach odwiedzą Państwa projektanci, którzy zaproponują lokalizację urządzeń w częściach wspólnych budynku (tj. klatka schodowa, korytarz piwniczny) oraz przedstawią Państwu umowę na udostępnienie nieruchomości celem przyłączenia budynku.

Istotne, że wyrażona zgoda nie stanowi zobowiązania finansowego, ani nie zobowiązuje do korzystania z usług Orange Polska. Zgoda ta dotyczy tylko i wyłącznie doprowadzenia przyłącza oraz montażu szafki teletechnicznej w części wspólnej budynku. Cały koszt związany z budową przyłącza jest po stronie Inwestora – Orange Polska S.A. i nie obciąża właścicieli nieruchomości.

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem przyłącza wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i doprowadzenia budynku do stanu pierwotnego. Osoby zainteresowane korzystaniem z usług telekomunikacyjnych będą mogły, po przyłączeniu budynku do sieci światłowodowej, zawrzeć umowę z operatorem Orange Polska na dostęp do usług takich jak: dostęp do Internetu, telewizji czy telefonu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela projektant – pełnomocnik operatora telekomunikacyjnego: Dominik Chłopecki, tel. kom.: 504 066 048

Ministerstwo Cyfryzacji

Pismo ogólne

Rys 1 Borne

Print Friendly, PDF & Email