Zakupy dla seniorów!

Zakupy dla seniorów!

Gmina Borne Sulinowo w okresie walki z pandemią koronawirusa uruchamia usługę „Zakupy dla seniorów”. To wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bornem Sulinowie  pod numerem telefonu 882843407.

Akcja „Zakupy dla seniorów” adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie gminy Borne Sulinowo. Jej celem jest maksymalna ochrona przed koniecznością wychodzenia z domów.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Z „Zakupów dla seniorów” mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Akcja zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Podstawowym narzędziem kontaktu będą rozmowy telefoniczne.

Podczas rozmowy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pod wskazany numer skontaktujemy się celem ustalenia  terminu spotkania z pracownikiem, który zrobi zakupy.

WAŻNE. Pracownik ten będzie posiadał stosowne upoważnienie/identyfikator wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, które będzie przedstawiał podczas kontaktu.

Apelujemy, aby uważać na próby oszustw. Nasi pracownicy będą wcześniej umówieni telefonicznie i będą posiadać upoważnienie wystawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prosimy zwracać uwagę, czy osoba która zgłasza się do Państwa posiada taki identyfikator, a w przypadku wątpliwości – prosimy zażądać jego przedstawienia i o ewentualny kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.

Prosimy, aby po przybyciu pracownika przekazać mu gotową listę zakupów oraz pieniądze, których przyjęcie pracownik potwierdzi na stosownym formularzu. Pracownik, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i formularza, na którym potwierdził przyjęcie pieniędzy.

UWAGA: dla zapewnienia bezpieczeństwa informujemy, że nasi pracownicy nie będą przychodzić w sprawie zakupów dla seniora, jeśli osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na tę usługę.

 Apelujemy również, aby rozsądnie korzystać z uruchomionej usługi. Jest ona skierowana w głównej mierze do osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości uzyskania odpowiedniego wsparcia ze strony swoich bliskich. Z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe i szczególną sytuację, prosimy o mądre i rozsądne ustalanie potrzeb i dysponowanie naszymi pracownikami.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy, aby pamiętać o starszych mieszkańcach naszego miasta, naszych sąsiadach – pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod numerem telefonu 882843407 w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00. 

Print Friendly, PDF & Email