UWAGA – DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UWAGA – DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku uprzejmie informuje o rozpoczętym II naborze wniosków o dofinansowanie (od 26.09.2011r. do 04.11.2011r.), w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” na operacje w zakresie następujących obszarów wsparcia:

1. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;

2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.”

Więcej na stronie: http://www.lgr.szczecinek.pl/

Print Friendly, PDF & Email