Nowe place zabaw

Nowe place zabaw

Jeszcze w tym roku dwa będące w złym stanie technicznym place zabaw, w Silnowie i Radaczu, zostaną zastąpione nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami zabawowymi.

Operację pn. „Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo” dofinansowała kwotą 44.541,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowę o przyznaniu pomocy w tym zakresie podpisali w dn. 5 marca br.: Burmistrz Bornego Sulinowa – p. Dorota Chrzanowska i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – p. Olgierd Kustosz.

W ramach zadania w obydwu miejscowościach ustawione zostaną nowe i atestowane urządzenia zabawowe, tj.: zestaw zabawowy, linarium obrotowe, huśtawka podwójna, sprężynowiec, huśtawka wagowa, sklepik z tablicą do rysowania, piaskownica oraz tablica regulaminowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 70.000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Więcej: ->>>

Print Friendly, PDF & Email