Dofinansowanie dla Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie

Dofinansowanie dla Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie

Informujemy że w dn. 3 marca 2020 r. ogłoszono wyniki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – otwartego konkursu w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020. Gmina Borne Sulinowo otrzyma dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie (działającego przy ul. Targowej 5, I piętro), które zostanie przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów bieżących związanych z prowadzeniem Klubu, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb seniorów uczęszczających do Klubu.

Klub służy zaspokojeniu potrzeb min. 15 seniorom 60+ z gminy Borne Sulinowo, tj. uznania jako istoty ludzkiej, stymulacji psychicznej i umysłowej, poprawy kondycji fizycznej, utrzymania stosunków międzyludzkich, wypełnienia wolnego czasu – potrzeby ustalonego trybu czasu. Ponadto klub motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Opiekę nad seniorami w Klubie sprawuje – koordynator pełniący obowiązki kierownika placówki.

Dofinansowanie w kwocie 36 000,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów bieżących związanych z prowadzeniem Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie.

Wartość całego zadania wyceniono na 90 000,00 zł.     

Print Friendly, PDF & Email