Uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Rankingu PERSPEKTYWY 2020

Uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Rankingu PERSPEKTYWY 2020

5 lutego, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy z dyrektorami najlepszych zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych w XXII Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

W wydarzeniu uczestniczył także Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Podczas uroczystości Pani Kurator uhonorowała dyrektorów liceów i techników z naszego regionu, które w Rankingu Perspektywy 2020 otrzymały Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze. W województwie zachodniopomorskim to zaszczytne miano otrzymały 54 placówki (36 liceów i 18 techników). Wśród wyróżnionych znalazło się również Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie.

Dyrektor szkoły mgr Jacek Wojciechowski biorący udział w tym wydarzeniu odebrał z rąk Pani Kurator pamiątkowy upominek oraz list gratulacyjny skierowany do całej społeczności szkolnej.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników doszło jeszcze jedno kryterium – wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Print Friendly, PDF & Email