Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych w 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo mogą zgłaszać kandydatury osób, które wejdą w skład Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do dnia 24 stycznia 2020r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na załączonym poniżej formularzu na adres e-mail turystyka@bornesulinowo.pl.

Do obrad Komisji Konkursowej zaproszone zostaną dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Print Friendly, PDF & Email