Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

W dniu 15.10.2019 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt, wariant rozszerzony – 1 obiekt” .

Zadanie polegało na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności (OSA), zlokalizowanych w dwóch miejscowościach: Jeleń i Juchowo, umiejscowionych przy istniejących infrastrukturach sportowo-rekreacyjnych wielopokoleniowych.

W gminie Borne Sulinowo powstały dwie strefy:
I. OSA wariant podstawowy – powstała w miejscowości Juchowo przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, do której należy: siłownia zewnętrzna, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni;
II. OSA wariant rozszerzony – powstała w miejscowości Jeleń na terenie osiedla, istniejącego budownictwa wielorodzinnego, do której należy: siłownia zewnętrzna, strefa relaksu i gier, sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowanie zieleni).

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie na zadanie na kwotę 68.600,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 151.955,41 zł.

Print Friendly, PDF & Email