Projekt profilaktyczny #donthejt

Projekt profilaktyczny  #donthejt

28 listopada w czwartek do Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie zawitały studentki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Celem spotkania był udział w warsztatach #donthejt. Projekt profilaktyczny studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, jest realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

Liceum – jako jedyna szkoła w powiecie szczecineckim mogła brać udział w świetnie zorganizowanych warsztatach, mających na celu wypracowanie metod właściwej interpretacji i przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży. Do projektu z racji ograniczeń czasowych, mogły przystąpić tylko dwie klasy.

Podczas czterogodzinnego spotkania, każda z klas mogła wykazać się aktywnością i kreatywnością w tworzeniu koncepcji radzenia sobie z hejtem, reagowania na mowę nienawiści lub wskazywania możliwości unikania takich zachowań. Podsumowaniem warsztatów było wystąpienie szczecineckich funkcjonariuszy realizujących zadania w obszarze profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa, którzy odpowiedzieli uczestnikom na pytanie: Czy hejt jest bezkarny?.

Print Friendly, PDF & Email