15-lecie Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie

15-lecie Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie

W dniu 22 listopada w Pensjonacie ANI w Bornem Sulinowie miały miejsce obchody Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”. Organizacja jest jedną z najdłużej funkcjonujących w Bornem Sulinowie. W uroczystościach udział wzięła Pani Burmistrz Dorota Chrzanowska, była Pani Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, natomiast w imieniu Pana Starosty Krzysztofa Lisa obecna była Pani Ewa Mikłasz – Skarbnik Powiatu.

Wszystkie Panie przyjęły wyrazy podziękowań i wdzięczności za okazywane przez wiele lat wsparcie obu samorządów, zarówno Gminy Borne Sulinowo jak i Powiatu Szczecineckiego, bez których organizacja wielu form wsparcia i działań nie byłaby możliwa.

Było dużo gratulacji, podziękowań oraz prezentów. Rodzice wraz ze swoimi pociechami przygotowali część artystyczną, podczas której nie obyło się bez wzruszeń i łez.

Stowarzyszenie formalnie funkcjonuje od października 2004, od kiedy uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiele od tamtej pory się zmieniło, a głównie nazwa organizacji, która do 2011 roku brzmiała: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei”. Od tamtego czasu rozszerzyły się również cele oraz działania organizacji.Wcześniej stowarzyszenie skupiało się głównie na wspieraniu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Natomiast od 2011 roku otworzyło się na wspieranie osób i całych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od 2007 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest pierwszym stowarzyszeniem w Powiecie Szczecineckim, które pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup 9 osobowego busa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych.

Priorytetowym celem organizacji zawsze było zabezpieczenie podopiecznym właściwych form rehabilitacji, zarówno tej zdrowotnej, jak i społecznej. Przez te wszystkie lata stowarzyszenie zapewniło grupie ponad 100 osób ok. 4.954 godzin różnych form zajęć indywidualnych i grupowych, w tym:
– rehabilitacja indywidualna – 2651 godzin,
– zajęcia logopedyczne – 752 godziny,
– zajęcia terapeutycno – edukacyjne -1210 godzin,
– zajęcia socjoterapeutyczne – 24 godziny,
– zajęcia psychoterapeutyczne – 42 godziny,
– zajęcia manualno-plastyczne- 97 godzin,
– pogadanki z dietetykiem – 10 godzin,
– zajęcia ogólnorozwojowe – 170 godzin.

W ramach działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych rodzin z dzieckiem osobom niepełnosprawnym organizowano wycieczki rekreacyjno – integracyjne.
W ciągu 15 lat podopieczni zwiedzili prawie całą Polskę, m.in.: Gniezno, Warszawę, Malbork, Częstochowę, Biskupin, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Szymbark, Toruń, Ciechocinek, Bieszczady, Karpacz i okolice, Góry Świętokrzyskie.

Organizowano zadania ukierunkowane na rozbudzenie zainteresowań oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Były to m.in.: rodzinne spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, rajdy piesze, ogniska i imprezy integracyjne, obchody Dnia Dziecka, Spotkania Opłatkowe, wyjścia na trasy NordicWalking, wyjazdyna Paintball.

Stowarzyszenie pozyskiwało środki i realizowało wiele projektów, m.in.:
• zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w ramach dotacji z Fundacji Stefana Batorego pt. „KOLOROWA AKADEMIA”,
• zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, utworzenie strony internetowej w ramach projektu „EVITA II” i dotacji Fundacji Wspomagania Wsi,
• „Uruchamiamy nasze promyki” projekt w ramach środków PFRON program PARTNER III moduł A,
• „Niepełnosprawny turysta” projekt w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
• organizacja Spotkań Opłatkowych i zakup paczek świątecznych w ramach dofinansowania z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK,
• projekty edukacyjne zlecane przez SW Zachodniopomorskiego, w tym projekt pn. „Aktywna postawa w procesie zdobycia pracy – zbierajinformacje, nabywaj kwalifikacje i umiejętności, trenuj, przygotujsię i działaj” – szkolenia aktywizujące dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,projekt pn. „Akademia młodych” – warsztaty z języka angielskiegoz doradztwem zawodowym dla młodzieży niepełnosprawnej oraz warsztaty plastyczne dla dzieci, tytuł projektu „Sprawne ręce”.

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” dwukrotnie było współorganizatorem Małego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”, który odbywał się w Kinie WOLNOŚĆ w Szczecinku.
Dwukrotnie było również organizatorem „Naleśnikowego zakończenia wakacji” w Bornem Sulinowie.
Przez wiele lat organizacja zajmowała się dystrybucją żywności z Banku Żywności.

Budżet organizacji do dnia 22 listopada 2019 r. wyniósł prawie 957 tysięcy zł.

Jako prezes stowarzyszenia pragnę przekazać wyrazy podziękowań dla wszystkich osób i firm które zawsze były blisko, wspierały i sponsorowały wiele przedsięwzięć podejmowanych przez organizację, przyczyniając się do zaspokojenia potrzeb podopiecznych oraz sprawnego funkcjonowania organizacji.

Za wieloletnią współpracę dziękuję Pani Henryce Frontczak, która zajmuje się księgowością stowarzyszenia, Panu Grzegorzowi Gruszkowskiemu, który od wielu lat rehabilituje podopiecznych organizacji, Pani Justynie Szałwińskiej za wszystkie zajęcia logopedyczne oraz Panu Wojciechowi Więckowskiemu za to, że jest zawsze wtedy, kiedy go potrzebujemy. Nie sposób zapomnieć o osobie od której wszystko się zaczęło, czyli o Panu Piotrze Kujawie. Dziękuję!!!!!

Prezes Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”
Joanna Grosicka

Print Friendly, PDF & Email