Rusza konkurs FIO edycja 2020

Rusza konkurs FIO edycja 2020

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet Aktywne społeczeństwo;
Priorytet Aktywni obywatele;
Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
– termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
– projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
– maksymalna kwota dotacji – maksymalnie do 120 000,00 zł,
– wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej na stronie ->>>

Print Friendly, PDF & Email