Program KLUB 2020

Program KLUB 2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „KLUB 2020”, ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nabór trwa do 15 marca 2020 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia.

Klub ubiegający się o dofinansowanie 1 sekcji (jednosekcyjny) może wnioskować o 10.000,00 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż 1 sekcji (wielosekcyjny) może wnioskować o 15.000,00 zł.

Dofinansowane mogą zostać podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
• wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
• zakup sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych.

Należy zapewnić udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2020 r.

Więcej na stronie internetowej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email