Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień

Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień

W dniu 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie skierowane do pedagogów, nauczycieli, pracowników świetlic wiejskich oraz bibliotek – realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”. Program adresowany jest do uczniów w wieku 12-14 lat. Opiera się na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Szkolenie podniosło kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz włączyło do szkolnych programów profilaktyki skuteczne narzędzie dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Tatianę Duklas – Certyfikowanego Trenera Programu ,,Unplugged” (certyfikacja w ramach międzynarodowego systemu szkolenia prowadzonego przez EUDAP Faculty i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Print Friendly, PDF & Email