Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Po raz kolejny w Bornem Sulinowie, z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo, ale także przyjezdnych osób, w wyjątkowy sposób obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedstawiciele lokalnego samorządu, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych, szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,organizacji pozarządowych, żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, w asyście pocztów sztandarowych, zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów przed obeliskiem ofiar totalitaryzmu przy Urzędzie Miejskim.

Do oficjalnej części uroczystości dołączony został krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie, koordynowany przez panią Annę Gałązkę – dyrektora MBP, przy współpracy pani Kariny Rogólskiej, pani Ewy Matysiak i pana Wojciecha Więckowskiego. Patriotyczne wystąpienie młodzieży w niezwykle poruszający sposób podkreśliło wagę tego dnia.

Uroczystości przed Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie poprzedzone zostały mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie, ks. Jerzego Stadnika. W tej części niepodległościowych obchodów nie zabrakło pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół gminy Borne Sulinowo.

Duża grupa mieszkańców gminy Borne Sulinowo wraz z burmistrzem Dorotą Chrzanowską udała się autokarem do Kłomina, aby w wyznaczonych miejscach pamięci oddać cześć żołnierzom poległym w obozie jenieckim Oflag II D. Jak co roku uczestnicy tej ważnej części obchodów mogli wysłuchać narracji pana Dariusza Czerniawskiego, kierownika Budynku Kulturalno-Oświatowego w Bornem Sulinowie, który w niezwykły sposób przybliżył smutną historię jeńców wojennych na trwałe wpisanych w historię naszej ziemi.

Chcąc zaangażować do wspólnego, patriotycznego świętowania jak najwięcej osób i pragnąc zatrzymać mieszkańców – sportowców w naszym mieście (wielu z nich uczestniczy w biegach organizowanych w dużych miastach), po raz trzeci w Bornem Sulinowie zorganizowany został uliczny bieg pn. „Mila Radości dla Niepodległości”. Na starcie stanęło ponad 100 biegaczy z różnych miejscowości. Jak co roku silną, świetnie zorganizowaną grupę stanowili biegacze z Bornego Sulinowa, Szczecinka i Czaplinka (grupa biegowa „Borne Biega”, Husaria Race Team,Team Biegowy Szczecinek, Rundorfina). Nasza lokalna impreza biegowa, koordynowana przez dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, panią Paulinę Undrych–Matkowską, spotkała się z dużym uznaniem osób, które w sportowy sposób uczciły to ważne dla wszystkich Polaków święto.

Tak jak w roku ubiegłym dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyły w niepodległościowym biegu główną ulicą miasta – al. Niepodległości. W tym roku do sportowego pojedynku stanęli uczniowie klas IV- VI. Duży ukłon należy się rodzicom, którzy, mimo dość trudnych warunków pogodowych, pozwolili dzieciom przebiec symboliczną trasę i w ten sposób radośnie uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nad techniczno – organizacyjną stroną tej części imprezy czuwał pan Piotr Gałka – animator sportu w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Dla mieszkańców poszukujących artystycznych, wzniosłych wrażeń, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie, zorganizowano spektakl słowno – muzyczny pn. „Rzecz o Niepodległej”. Przepiękne patriotyczne widowisko przygotowali pracownicy MBP wraz z członkami Klubu Poetyckiego „Opal” ze Szczecinka.

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – dzieci pod opieką instruktorów świetlic i wolontariuszy bawiły się w „Kąciku zabaw” w Centrum Kultury i Rekreacji. Zajęcia w „Kąciku zabaw” wsparła pani Barbara Krosman ze Stowarzyszenia Be Happy, która wraz z dziećmi stworzyła taneczne widowisko pełne dziecięcej radości i ekspresji.

W tak doniosłym dniu wielu ludzi pragnie dzielić się dobrem z innymi osobami. Takim niezwykłym dobrem i cennym darem była krew oddana przez wielu mieszkańców gminy Borne Sulinowo na rzecz osób potrzebujących. Przy budynku Centrum Kultury i Rekreacji, w dniu 11 listopada, przez kilka godzin stał specjalny ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. Inicjatorem tej niezwykłej akcji była Miejskiej Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.

W każde niepodległościowe działanie włączyli się młodzi wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Katarzyny Kowalczyk.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób–organizatorów, współorganizatorów i wolontariuszy, dzięki którym Narodowe Święto Niepodległości jest
w naszym mieście obchodzone w tak piękny sposób.

Pragniemy wyrazić wdzięczność za to, że tak wielu z Państwa poświęca swój czas, aby ten szczególny dzień, jakim jest 11 listopada,był czczony w naszym mieście w godny
i niepowtarzalny sposób.

Serdeczne podziękowania składamy osobom, które finansowo i rzeczowo wsparły niepodległościowe imprezy, a są to:
• p. Stanisław Pilipów – nadleśniczy Nadleśnictwa Borne Sulinowo,
• p. Sławomir Cichoń – nadleśniczy Nadleśnictwa Czarnobór,
• zarząd Projektu Wiejskiego w Juchowie,
• p. Dariusz Tederko – prezes Koła Łowieckiego Darzbór Szczecinek,
• p. Paweł Szmurło – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,
• p. Tomasz Muryn – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie,
• p. Paweł Bochenek – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie,
• p. Jarosław Marczyński – prezes Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

Tekst: Marzena Tkaczyk-Jabłońska

CZĘŚĆ OFICJALNA
(fot. Marzena Tkaczyk-Jabłońska)

„MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI”
Biegi dzieci
(fot. Daniel Graszka)

(Tadeusz Wojewódzki)

 

„MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI”
Bieg dorosłych
(fot. Marzena Tkaczyk-Jabłońska)

(fot. Daniel Graszka)

(Tadeusz Wojewódzki)

 

Wyniki na dystansie 4,2 km

Wyniki na dystansie 8,4 km

 

Wręczenie nagród uczestnikom biegów
(fot. Marzena Tkaczyk-Jabłońska)

„Kącik zabaw” dla dzieci
(fot. Marzena Tkaczyk-Jabłońska)

(fot. Daniel Graszka)

KRWIOBUS
(fot. Daniel Graszka)

Spektakl słowno-muzyczny „RZECZ O NIEPODLEGŁEJ”
(fot. Daniel Graszka)

Print Friendly, PDF & Email