Uroczyste otwarcie świetlicy w Piławie

Uroczyste otwarcie świetlicy w Piławie

W dniu 23 października Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska otworzyła nowo wyremontowaną świetlicę w Piławie.

Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili:
• pan Bogdan Korpal – zastępca burmistrza Bornego Sulinowa,
• pani Beata Czarnecka-Herbaczewska – sekretarz Gminy Borne Sulinowo,
• pan Mariusz Gorgol – przewodniczący Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie,
• pan Arkadiusz Malarski – radny Rady Miejskiej okręgu wyborczego nr 11 (sołectwo Silnowo i sołectwo Piława), przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
• pani Paulina Undrych-Matkowska – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
• pan Dariusz Siubdzia – dyrektor Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM,
• pani Agnieszka Chwiałkowska, pan Krzysztof Zając i pan Szymon Kruk – pracownicy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
• pan Otton Wyszomirski – inspektor nadzoru branży sanitarnej,
• pani Kamila Machalska – instruktor świetlicy w Piławie,
• radni Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie,
• przedstawiciele sołectw Gminy Borne Sulinowo,
• państwo Anna i Marcin Adlerowie – wykonawcy z Firmy Usługowo-Handlowej HUB-MAR Marcin Adler
• oraz mieszkańcy Piławy.

Świetlica w Piławie to obecnie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów użyteczności publicznej w powiecie szczecineckim. Przy realizacji inwestycji zastosowano bowiem szereg innowacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych, a nawet turystycznych.

Obiekt został wyposażony w urządzenia techniczne monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, powiązanego z aplikacją internetową umożliwiającą podgląd obiektu w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej. Jest to opcja dedykowana dla rodziców w celu umożliwienia nadzoru nad dziećmi korzystającymi ze świetlicy, dostępna po zalogowaniu.
Świetlicę wyposażono również w elementy systemu elektronicznego administrowania budynkiem, takie jak czujniki temperatury powiązane z elektronicznymi, sterowanymi zdalnie zaworami termostatycznymi.

Po przebudowie budynek pełni nie tylko funkcję bazy kulturalno-wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piławy, ale również stanicy kajakowej dla turystów spływających popularnym i znanym w regionie „Szlakiem kajakowym rz. Piławą”.

Przemieszczający się szlakiem wodnym kajakarze w świetlicy w Piławie będą mogli skorzystać z:
• doładowania tel. komórkowego,
• internetu (Wi-fi),
• zaplecza kuchennego świetlicy,
• zaplecza sanitarnego,
• pralko-suszarki będącej na stanie obiektu,
• ew. 1 noclegu na materacach.
Zaś przyległa do budynku świetlicy infrastruktura terenowa (wiata rekreacyjna i miejsce na ognisko) umożliwi im przyjemne spędzenie wolnego czasu i przygotowanie posiłku.

Powstanie w świetlicy w Piławie bazy kajakowej sprzyjać będzie także działalności lokalnego Klubu Wodnego Pile. W okresie wakacyjnym członkowie organizacji będą prowadzić dla dzieci i młodzieży praktyczne zajęcia żeglarskie, natomiast zimą i jesienią w świetlicy odbywać się będą zajęcia teoretyczne. Podczas organizacji zajęć praktycznych wykorzystany zostanie sprzęt wodny będący w zasobach stowarzyszenia: 2 łodzie typu OMEGA, 10 łodzi typu OPTYMIST, 1 łódź typu RIB i 1 łódź motorowa.

Nie będą to jednakże jedyne zajęcia. W nowo wyremontowanym obiekcie instruktor świetlicy, p. Kamila Machalska, będzie systematycznie prowadzić szereg atrakcyjnych zajęć skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, takich jak: zajęcia artystyczne „Masz w sobie talent”, „Zadanie domowe – do dzieła”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Nasz lokalny Masterchef”, „Spotkania z profilaktyką – nie bój się o tym rozmawiać!” i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Świetlica w Piławie powstała dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Jedną z takich osób, będących wielkim orędownikiem tej inwestycji, jest pan Arkadiusz Malarski, radny Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, dla którego rozwój niewielkich miejscowości należących do gminy Borne Sulinowo jest szczególnie ważny.

Świetlica w Piławie została wyremontowana i wyposażona w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”.

Zadanie dofinansowała kwotą 500.000,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość całej inwestycji wyniosła 1.413.165,45 zł.

Świetlica w Piławie po remoncie:

Print Friendly, PDF & Email