Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2019.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo” Gmina otrzymała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dotacji wynosi 60.071,31 zł.

Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.

 

Print Friendly, PDF & Email