„Konsekwencje nietrafnego wyboru”

„Konsekwencje nietrafnego wyboru”

29.11.2012 r. o godz. 9.00, w Budynku Kulturalno – Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa o tematyce HIV, AIDS, narkotyki, dopalacze, pn. „Konsekwencje nietrafnego wyboru”. Koordynatorem akcji była Pani pedagog ZS, Kamila Bykowska, która w porozumieniu z pracownikiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Panią Izabelą Rudy, zorganizowała spotkanie dla uczniów klas III gimnazjum i I klasy LO.  Do udziału w konferencji zaproszono  również klasy III gimnazjów z  Łubowa, Silnowa i  Barwic. Ogólna planowana ilość uczestników wyniosła 150 osób. Wśród nich znaleźli się uczniowie, opiekunowie i  zaproszeni goście. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor ZS w Bornem Sulinowie, Pan Jacek Wojciechowski, a konferencję otworzył, Pan Wiesław Kulik, z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Prelegentami były zaproszone osoby, które wypowiedziały się na tematy:
•    Moje życie – mój wybór – moje zdrowie – pracownik OZIPZ PSSE w Szczecinku, Pani Izabela Rudy;
•    Konsekwencje prawne podejmowania niewłaściwych wyborów –  starszy sierżant, Pani Anna  Matys – Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku;
•    Rodzina wobec uzależnień – instruktor terapii uzależnień, Pan Jacek  Stok- Stocki, pracownik Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Patronka” w Szczecinku.
Termin spotkania nieprzypadkowo wyznaczony został na koniec listopada. Zbiegł się z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS. Był to odpowiedni moment do poruszenia tak ważnego tematu,  jakim są wybory życiowe młodzieży.
Ponadto konferencja była także okazją do rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 6.11.2012r., przez Panią Ewę Matysiak i Kamilę Bykowską, Gminnego Konkursu Plastyczno- Profilaktycznego, propagującego postawy i zachowania prozdrowotne. Ogłoszenie wyników odbyło się w trakcie konferencji, a nagrody wręczyli dyrektorowie placówek.
Laureatami zostali :
•    I miejsce – Stella Przytuła uczennica Zespołu Szkół  im. Bohaterów Oflagu IID  
                  w Bornem Sulinowie;
•    II miejsce- Katarzyna Biernat uczennica Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu    
                  IID w Bornem Sulinowie;
•    III miejsce – Marek  Jaskółka uczeń Publicznego Gimnazjum w Silnowie;
Przyznane zostały również dwa wyróżnienia dla Malwiny Zalewskiej i Moniki Dydackiej- uczennic Publicznego Gimnazjum w Silnowie.
Nagrody zasponsorowane zostały przez UM w Bornem Sulinowie oraz Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinku.
Całość spotkania uświetniły występy szkolnych grup teatralnych uczniów klas naszego Gimnazjum. Podziękowania należą się opiekunom, Paniom: Joannie Gieniusz, Justynie Cioch oraz Weronice Witkowskiej- Ebert. Dodatkowym, muzycznym przerywnikiem poważnych treści były wokalne inspiracje uczniów naszej szkoły: Anety Brzezińskiej, Julii Galikowskiej  i Magdaleny Matysiak, którym akompaniował Rafał Gałązka. Ogromnym zaangażowaniem w organizację konferencji wykazały się również Pani Katarzyna Kowalczyk z czterema swoimi wychowankami, które rozdawały gościom czerwone kokardki- symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi, Pani Ewa Matysiak i  Pani Beata Okuniewicz oraz uczeń liceum, Mateusz Terpiłowski.
Sądząc po ciepłych słowach, jakie usłyszeliśmy po konferencji oraz gratulacjach zawierających słowa uznania za organizację i przeprowadzenie konferencji, wyrażam nadzieję, że tego typu spotkania wpiszą się na stałe w tradycje profilaktyczne szkoły i będą korzystne dla naszej młodzieży.

Pedagog Zespołu Szkół
Kamila Bykowska

PrintFriendly and PDF