Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Smiadowo.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Smiadowo.

Zespół konsultacyjny powołany zarządzeniem Nr 87/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo informuje, iż w dniu 23 września 2019r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Smiadowo…

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jez. Śmiadowo

Print Friendly, PDF & Email