Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie

Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie pragnie poinformować, że szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 43.436,00 EURO (185.814,86 zł) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu: ”TIK?Tak! Szkoł@ przyszłości”.

Celem projektu, który będzie trwać 22 miesiące, jest podnoszenie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i językowych przez 12 nauczycieli, którzy wykorzystają nabyte doświadczenia i umiejętności modyfikując i urozmaicając stosowane metody i formy pracy.

Kwota dofinansowania pozwoli na pokrycie dwutygodniowych kursów językowych i metodycznych w kraju anglojęzycznym dla 12 pedagogów, tygodniową obserwację pracy nauczycieli i zarządzania placówką edukacyjną (Niemcy) dla 8 nauczycieli. Za kwotę wsparcia organizacyjnego szkoła zakupi sprzęt multimedialny. Przed mobilnościami na kursy językowe, beneficjenci projektu wezmą udział w 90 godzinnym kursie językowym prowadzonym przez nauczycieli j. angielskiego z naszej szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Bornem Sulinowie

Print Friendly, PDF & Email