ŁAWOSTOŁY NA PLAŻACH W BORNEM SULINOWIE

ŁAWOSTOŁY NA  PLAŻACH W BORNEM SULINOWIE

W ramach zadania pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w Bornem Sulinowie” została wzbogacona ogólnodostępna, niekomercyjna baza rekreacyjna w miejscowości Borne Sulinowo. Na „Plaży Słonecznej” i plaży przy ul. Nadbrzeżnej posadowiono cztery ławostoły (na każdej z plaż dwie sztuki).

Zadanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół ze środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „POJEZIERZE RAZEM”, pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Inwestycję współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

Print Friendly, PDF & Email