Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że w terminie od 2 września do 23 września 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo.

Projekty dokumentów udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie http://www.bornesulinowo.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.bornesulinowo.pl w zakładce ochrona środowiska oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, pok. Nr 27.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@bornesulinowo.pl lub tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo w terminie od 2 września do 23 września 2019r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bornego Sulinowa.

Formularz konsultacyjny

projekt uchwały Rady Powiaty w Szczecinku

zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa

Print Friendly, PDF & Email