Kampania społeczna STOP SUSZY!

Kampania społeczna  STOP SUSZY!

Emisją filmu „Stop suszy” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otwiera społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce.

Sprawa jest poważna, bo Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE! Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. Są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej…

Więcej na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie->>>

 

Print Friendly, PDF & Email