Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Projekt zakłada realizację 40h (5 dni) szkolenia z poniższego zakresu tematycznego:
1. Przygotowanie biznesplanu (8h)
2. Finansowe aspekty funkcjonowania instytucji (4h)
3. Współpraca publiczno-prawna (4h)
4. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 (8h)
5. Zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun (4h)
6. Polityka ochrony dzieci w żłobku (4h)
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom (4h)
8. Organizacja żywienia dzieci w żłobku (4h)

Szkolenia realizowane weekendowo w WSH Szczecin, ul. Monte Cassino 15.
Nocleg w hotelu Vulcan, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A, Szczecin

W projekcie mogą wziąć udział:
– osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
– osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
– osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Zgodnie z regulaminem udziału w projekcie uczestnicy muszą być zameldowani lub mieszkać lub prowadzić działalność na terenie gmin, w których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców z makroregionu północno-zachodniego (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). W dokumentach rekrutacyjnych musi znaleźć się adres z gminy zgodnej z wymogami (lista). Weryfikacja powyższych danych zostanie dokonana na podstawie oświadczeń uczestnika projektu, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, nie ma potrzeby przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów (np. potwierdzenia zameldowania/zamieszkania). Nie ma również potrzeby zakładania żłobka/pracy jako dzienny opiekun po szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach realizacji szkolenia zapewniamy:
 zwrot kosztów dojazdu
 bezpłatne zakwaterowanie w hotelu VULCAN*** (5 noclegów w pokojach 2 osobowych),
 bezpłatny smaczny catering (śniadanie w hotelu, obiad i podwieczorek na szkoleniu),
 darmowe profesjonalne materiały dydaktyczne w postaci książek, pendriva oraz teczkę, notes i długopis.

Informacja – plan zajęć

Program szkolenia

Terminy sierpień – grudzień 2019

Wydarzenia Szczecin – sierpień

Print Friendly, PDF & Email