Zjazd linowy 40 m

Zjazd linowy 40 m

W ramach zadania pn. „Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie” została wzbogacona baza sportowo-rekreacyjna w naszym mieście. Przy hali sportowej Centru Kultury i Rekreacji zainstalowany został 40-metrowy zjazd linowy.

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, pochodzących z Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji sfinansowanej z PROW 2014-2020 wyniosła 11.200,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email